Vaziyet Planı

Vaziyet Planı

Vaziyet planı; mimari projelerde inşa edilecek yapının kuş bakışı olarak arsası ve çevresiyle olan ilişkisini, mesafelerini, ,yolları, komşu parselleri, ölçülerini gösteren genellikle 1/200 ya da 1/500 ölçekte çizilen krokilere denir. Yerleşim planı olarak da anılan bu çizimler esasında bir krokiden çok fazlasını içeren teknik çizimlerdir. Vaziyet planında projelendirilen alan en ufak detaylarına kadar işlenir. Uygulama aşamasında binanın çekme mesafeleri, çıkmaları ve yapı yaklaşma sınırı gibi iskan aşamasında hayati önem arz eden kontroller vaziyet planına göre yapılır.