İmar Barışı Uygulamaları

İmar Barışı Uygulamaları

İmar Barışı Nedir? 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile halk arasında “imar barışı” olarak adlandırılan kısmen imar affı diyebileceğimiz uygulama yürürlüğe girmiştir. İmar Barışı; İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir. Devlet imar barışında iki grup yapıyı baz alıyor: 1.grup Yapılar; Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) olan yapılar. 2.grup Yapılar; Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) olmayan yapılar. İmar Barışının (Yapı Kayıt Belgesinin) Faydaları Nelerdir? * Yapı maliklerinin devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldıracak * Ruhsat ve iskanı olmayan binalarda kat mülkiyeti tesis edilebilecek * İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazanacak * Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek * Ruhsatsız ve ruhsata aykırı olduğu için bankalar tarafından krediye uygun olamayan yapılar, Yapı Kayıt Belgesi ile krediye uygun hale gelecek * Yapı Kullanım İzin Belgesi aranmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilecek İmar Barışı ile Alınan Yapı Kayıt Belgesi Müktesep Hak mıdır? Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların mülk sahiplerince yenilenmesi veya kentsel dönüşüme girmesi neticesinde yıkılıp yeniden yapılması durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.