Aplikasyon

Aplikasyon

Zemin hakkındaki gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi için inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde belirtilmesi gereklidir. Bu işleme, yani planın zemine tatbik edilmesine aplikasyon denir. Aplikasyon işlemi için GNNS-CORS, TOTALSTATİON gibi ölçme aletlerinden faydalanılır. 

Yapının temel köşeleri ve subasman kotu mimari projesine uygun olarak Yapı Aplikasyon Krokisi Netcad programında hazırlanır ve Belediyesince onaylanır. Onaylı bina köşe koordinatları inşaat sahasında aplike (Aplikasyon) edilir. 

 Noktaların belirlenmesi için yaklaşık 40 cm uzunlukta ikaz bandı ile kurdele yapılı demir çubuk veya tahta  kazıklarla yapılır. Tesviye esnasında bu noktaların kaybolması ihtimaline karşı emniyet kazıkları yüklenici kişi tarafından çakılır. Düz arsalarda kolay olan ölçme işlemi, meyilli arsalarda kısa aralıklarla yatay olarak yapılır.