Temel Üstü Vizesi

Temel Üstü Vizesi

Temele dökülen betonun ve beton içinde kullanılan demirlerin kalitesine onay veren vizeye temel vizesi deniyor. Temel vizesi alabilmek için bazı evrakların temin edilmesi gerekiyor. İşte, Temel vizesi için gerekli evraklar! Temel vizesi için gerekli evraklar! Temel vizesi, Belediyece onaylanan yapılar için geçerli oluyor. TUS işlemli dosyalara göre temel vize veriliyor. 3194 sayılı İmar Kanunun 29.maddesine göre yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde yapıma başlama zorunluluğu bulunuyor. Temel vizesinin alındığı gün yapıma başlanabiliyor. Temel vizesi eğer 2 yıl içinde alınmadıysa yapı ruhsatı geçerliliğini kaybetmiş oluyor. Yapı ruhsatı ise 5 yıllık süre geçmediyse yenileniyor. Bu 5 yıllık sürenin geçmesi durumunda yeni yapı ruhsatı alınması gerekli oluyor. Temel vizesi alınabilmesi için, yapı temeli krokisine göre doğru oturtulma ve demir kurgusuna uygulama projesine uygun olması gerekiyor. Temel vizesi alabilmek için yapının bağlı olduğu belediyeye başvuruda bulunulması yeterli oluyor. Temel vizesi başvurusunda bazı belgeler gerekli oluyor. Temel vizesi için gereken evraklar aşağıda yer alıyor; Temel Vizesi İçin Gerekli Belgeler! * Dilekçe * S.S.K açılışı * Temel ruhsatı * Topraklama tutanağı * Bohçalama tutanağı * Kalıp ve beton tutanakları * Bohçalama ve topraklamayı gösteren Fotoğraf * Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası * İş güvenliği yasası fotoğrafları ( Koruma perdesi, uyarı levhası fotoğrafları) * İlgili harita mühendisinin tescil belgesi * 7/28 günlük beton numune sonuçları * Fotoğraf ( Genel imalatı, inşaat perde, ruhsat tabela gösteren fotoğraf) * Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanması Yapı Kontrol Müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yapı, temel vizesi için uygun görülmediyse, yapılar mühürlenip; yapı sahibine eksikliklerin giderilmesi ya da hataların düzeltilmesi için 30 günlük süre veriliyor. Bu süre zarfı içinde bir değişikliğin yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42. maddeleri gereğince işlem başlatılıyor.