Yapı Aplikasyon Projesi

Yapı Aplikasyon Projesi

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları 1. Yapı Sahibi ile Proje Müellifi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM) arasında Yapı Aplikasyon Belgesi için TİP-2 sözleşme düzenlenir. (Ek-2) 2. Kadastro veya Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB)’dan alınan Aplikasyon Krokisi ile birlikte ilgili kurumdan parsele ait İmar Durum Belgesi alınır. (Ek-7) 3. İmar Durum Belgesine göre proje Mimarı tarafından mimari proje hazırlanır. 4. Mimar tarafından hazırlanan Yapıya ait Mimari Proje ilgili idare tarafından kullanılan koordinat sistemine göre sayısallaştırılarak Yapı Aplikasyon Projesi düzenlenir.(Ek-3) ve Ek-4) 5. Proje müellifi tarafından ilgili idareye verilecek taahhütname (Ek-6) ve ilgi dilekçe (Ek-1) ile birlikte Yapı Aplikasyon Belgesinin onayı için ilgili idareye başvuru yapılır. 6. Yapıya ait diğer projelerle birlikte Yapı Aplikasyon Projesi onaylandıktan sonra Yapı Ruhsatına Proje Müellifi SHKM tarafından ilgili kısım imzalanır. Teknik Uygulama Sorumluluğunun Yapılması Durumunda 7. Yapı Sahibi ile Proje Müellifi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM) arasında Teknik Uygulama Sorumluluğu için TİP-3 sözleşme düzenlenir. (Ek-8) 8. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından Fenni Mesul SHKM’nin işin yapıldığı dönem için yasal kısıtlılık durumunun olmadığını gösteren Oda Kayıt Sicil Belgesi alınır. (Ek-9) 9. Yapı Aplikasyon Projesinde gösterilen bina köşe koordinatları araziye aplike edilerek Yapı Aplikasyon Teslim Tutanağı imzalanır. İlgili idarece tespit edilen sıfır kotuna göre temel kazısı yaptırılır. Kazı sonrası bina köşe noktalarının tekrar aplikasyonu yapılır.(Ek-11) 10. Temel Üstü aşamasında zeminde ölçüm yapılarak Temel Üstü Röleve Krokisi düzenlenir. Su basman kotu Krokide gösterilir. (Ek-13) 11. Arazide ölçümü yapılan bina köşe koordinatlarının Yapı Aplikasyon Projesi koordinatları ile Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğinde belirtilen değer aralığında uygun olup olmadığı ilgili idareye ve yapı sahibine Ek-14’de belirtilen dilekçe düzenlenerek verilir. 12. Teknik Uygulama Sorumluluğu Gabariyi içeriyor ise yapının inşasının bitiminde yatay ve düşey konumları belirlenerek kroki düzenlenir (Ek-12), ilgili idareye ve mal sahibine bildirilir.