Hali Hazır Harita

Hali Hazır Harita

Halihazır haritalar genel olarak gerhangi bir bölgede yapılacak olan İmar planlarına altlık olarak üretilen arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000 yada 1/2000 1/5000 ölçekli olarak düzlemsel aktarılan haritalardır. Bu Haritalar büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır üzerine nirengi, poligon, parsel gibi kadastral verilerin işlendiği haritalardır. Halihazır Haritalar Neden Yapılır ? Şehir Plancıları çalışmalarını planı yapılacak alanda kalan binaların, yolların, elektrik hatlarının, derelerin, tepelerin vb. konumlarını gösteren ölçekli bir harita üzerinde yaparlar. İmar Planlarında belirtilen esaslardan; konut alanları, park alanları, dini tesis alanları, yollar Halihazır Haritalar olmadan tamamlanması mümkün olamamaktadır.